دوستان بعد از یک ماه ممارست در امر تدریس بالاخره درس تمام شد و من اولین بار حقوق گرفتم و 20 سال درس خوندنم نتیجه داد!!!هورا

 

حس من: ماه اسفند ماه عجیبیه برای من اتفاقات خاصی توش افتاده که منو ربط میده به سالها پیش اما در کل ماه جالبیه یه انتظار جالب توش هست که کلا زود به سر میاد...