یکی از دوستان خواسته بودن راجع به گرفتن خودکار صحبت کنیم اول اینکه فشار زیادی به خودکار وارد نکنیم چون میخوایم دقت رو بالا ببریم ناخوداگاه فشار وارد میشه و زود از نوشتن خسته میشیم.

نکته بعدی اینکه زاویه کاغذ و خومون نحوه گرفتن خودکار رو به ما تحمیل میکنه اول ایمه روی کاغذ خم نشید به صندلی تکیه بدید یه زیردستی محکم نه سفت انتخاب کنید به صورتیکه با بدنتون زاویه 60درجه داشته باشه روبه روتون قرار بدید کمی هم میتونید کاغذ رو کج کنید حالا میتونید راحت بنویسید

(چپ دست ها بیشتر کاغذ رو باید کج کنند تا راحت باشند)