چند وقتیه میرم کلاس تذهیب برای کسایی که به نقاشی و خط علاقه دارن توصیه میکنم حتما یه دوره ایی برن کلاس خیلی دید هنری آدمو تغییر میده

خواستم آموزششو تو وبلاگم بذارم اما نه کار خودم خیلی خوبه و درسته که سرمشق های استادمو بذارم

(البته ادعا ندارم که خطم خوبه اما خب یه چیزایی میدونم )

تصمیم گرفتم چند ماه دیگه این کارو بکنم