دوستان اول بگم غیبتم طولانی بوده بشدت درگیر مراسم ازدواج بودم بعدم تو خونه جدید اینترنت نداشتم که امروز اینترنت دار شدم اگه پیامی بدونه جواب مونده برام ایمیل بزنید ممنون میشم