الان همه گیر میدن بم  این چیه چقد بدههههه زشتهههههه اما دیگه همین در توانم است.