بازم سلام. راجع به  فعالیت های آتی این وبلاگ:

این وبلاگ شامل زمینه های کاری و هنری زندگی منه تو کلمات کلیدی نوشته مشون اما اول می خوام با آموزش خط نستعلیق، شکسته نستعلیق در قالب ریز و درشت فعالیتمو شروع کنم.