دوستان گرامی درس اول ساده ترین در عین حال سخت ترین درس خوشنویسی است می دونید واقعیت اینکه که هرچه قدر کلمات  ساده تر باشند و اندازه قلم متوسط باشد ایرادات خط خودشو بیشتر نشون می دهند.

این درس هم برای کساییکه با قلم و ماژیک الخطاط می خواهند خوشنویسی کنند هم برای کساییکه با خودکارو مداد کار میکنند شروع خوبیه. برای نوشتن به نقطه گذاری توجه کنید.

من منتظر خطوط تمرینی شما هستم. موفق باشید.

برای دیدن اولین درس به ادامه مطلب مراجعه کنید.