یکی از مزیت های جالب دانستن اصول و قواعد خوشنویسی این است که شما می توانید صاف و منظم بنویسید شاید توجه کرده اید که نمیتوانید روی برگه سفید صاف و مستقیم مطلبی را بنویسید و نیاز دارید که خطی هرچند محو زیر دستتان وجود داشته باشد. همچنین با دانست این اصول می توانید حجم مطلبی که می خواهید بنویسید حدس بزنید و کل مطلب را در جای مناسبی از کاغذ قرار دهید که چشم نواز باشد.

از خط بد خود شرمگین نباشید کمی وقت بگذارید و خوش خط بودن را یاد بگیرید واقعا سخت نیست! اگه فکر میکنید درست نمیگم میتونید امتحان کنید.