خط شکسته برای تند نویسی ابداع شده از نستعلیق کمی آزاد تره نمونه هایی براتون میذارم تا بیشتر آشنا بشید.