ببینید دوستان نحوه کار این طوریه که هر کسی که مایله آموزش ببینه اول خط شو برای من میفرسته و اینکه دقیقا دوست داره چی یاد بگیره شاید کسی باشه که بگه من فقط می خوام خوش خط باشم، از روی خطش من بش می گم که به چند جلسه آموزش احتیاج داره و از چه نوعیش، برای مثال کسی که می خواد خط شکسته نستعلیق با قلم یاد بگیره حداقل 1 سال کامل وقت باید وقت بذاره مراحل نستعلیق با خودکار، نستعلیق با قلم، سپس شکسته مستعلیق با قلم رو یاد بگیره.

بعد از تعیین سطح اگه دوست داشتید آموزشی دریافت کنید نمونه خط رو برای من اسکن می کنید یا عکس میگیرید من تصحیحش  میکنم و دوباره اسکنش میکنم براتون میفرستم.

مشکلی وجود داره این وسط برای کسانی که دوست دارند با قلم کار کنند اما قلم به تراشیدن استاد احتیاج داره این مشکل هم قابل رفع شدنه ماژیک هایی هستند به نام الخطاط که همانند قلم می تونید باشون کار کنید. در پست های بعدی نحوه درست کردن مرکب و نگهداری از آن و تراشیدن قلم رو خواهم گذاشت. در ادامه چند نمونه از خط هایم رو گذاشتم.