میدونید کلاس خط رفتن برای حداقل 4سال اونم 3سالش تو دوره عالی و ممتاز بودن یعنی مطلع همه شهرای زیبا رو نوشتن! باور می کنید نوشتن و ترکیب زدن به 1 شعر محکم و بی عیب و نقصی مثل شعر حافظ خیلی خیلی زیباتراز شعری است که به نظر مضمون جالب نیست یا آرایه های ادبی توش خوب رعایت نشده! این شعر زیر نمیدونم از کیه اما من اینو تو زمستون 82 نوشتم زمستون سردی بود (این سرمشقه ها!!! نوشته خودمو پیدا نکردم)