واقعا آمارهای بازدید پرشین بلاگ درسته؟یعنی 60تا بازدید کننده 1دونه نظر؟متفکر