این 1 عکس واقعی است از گل 1 کاکتوس خیلی جالبه این کاکتوس سالی 1 گل میده و بمدت 1 روز!