در صدد بودم یک پست طولانی و  راجع به ابزار خوشنوسی بذارم که دوستی که خود دستی بر آتش دارند نظری برام گذاشتن و جایی رو دیدم که مفصل راجع به ادوات خوشنویسی توضیح داده است اگه سوالی داشتید بنده در خدمتم لطفاً اینجا کلیک کنید