دوستان نمونه خطی که گذاشتم کار آقای مقدم است. برای آشنایی بیشتر با تکنیک های مختلف خط و تابلو خط می تونید به وبلاگ ایشون مراجعه کنید.