یه وقتایی آدم پیش خودش میگه دیگه بریدم!تمام تمام اما باز روزا میانو میرن! به قول احسان خواجه امیری" شاید مردم حواسم نیست" شاید خوب باشه آدم یه وقتایی خوشو فراموش کنه اما نه برای همیشه.