/ 5 نظر / 58 بازدید

بسیارعالی

بات شکر از دست گر مت

بات شکر از دست گر مت

می پسندم

استاد

خیلی بدرد نخوره... به هیچ دردی نمی خوره! خطط خیلی ضعیفه!! من خودم 13 سال دارم دوره ی ممتازم،این قدر ادعا نمی کنم. امید وارم که دیگه خط ننویسی... ابرو هر چی خطاط بود بردی!!!![کلافه][اوه][افسوس]