/ 5 نظر / 133 بازدید

بسیارعالی

بات شکر از دست گر مت

بات شکر از دست گر مت

می پسندم

استاد

خیلی بدرد نخوره... به هیچ دردی نمی خوره! خطط خیلی ضعیفه!! من خودم 13 سال دارم دوره ی ممتازم،این قدر ادعا نمی کنم. امید وارم که دیگه خط ننویسی... ابرو هر چی خطاط بود بردی!!!![کلافه][اوه][افسوس]