من تعجب می کنم؟

یکی از آمار پرشین بلاگ 1روز 100 یه روز 10!!!

دیگری از این بچه ها که مدرسه رو دوست ندارن الان! تعجبیول

به جان خودم زمان ما ناظما مدیرا معلم پرورشی ها شیطان  و... هر کاری صادقانه البته از دستشون براومد کردن که مارو از درس زده کنن سبز اما نتونستن جالب اینجاست حالا که برعکسه بچه ها بیشتر فرارین از مدرسه!!!

/ 1 نظر / 78 بازدید

[گل][گل][خنده][خنده] به ما سر بزن