کمی شاعرانه(5)نگران است نگاه

نگران است هنوز نگهی مانده به راه
چه بدانی چه ندانی نگران است نگاه
یاد لبخندی باش که در آن لحظه آخر به تو تقدیم نمود
گرچه شاید دلش آسوده ز اندیشه آینده نبود
و نگاهی که به دنبال تو جاری می گشت

/ 0 نظر / 152 بازدید