منظور از ترکیب زدن چیست؟

ترکیب زدن مجموعه ای است شامل:

1- انتخاب کلماتی که باید کشیده شوند در یک بیت یا مصرع

2-  انتخاب محل کلماتی مانند" در،که،و ..." که می توانند روی کلمات دیگر سوار شوند

3- انتخاب کشیده هایی که در ترکیب اصلی نقش فرعی دارند مانند ی معکوس در آخر مصرع ها که در توازن ضعف و قوت 1 مصرع نقش مستقیمی ندارند.

4- توازن در فضای های پرتراکم و کم تراکم در یک مصرع و کل 2بیت(ر.ک. چلیپا نویسی) مانند اضافه کردن سه نقطه برای پرکردن فضاهای خالی

5- ...

این قوانین برای هر دو خط نستعلیق و شکسته نستعلیق وجود دارند ولی به دلیل ماهیت انعطاف پذیر حروف در شکسته نستعلیق عناصر ترکیب زدن در آن قدری متفاوت است. در کل نستعلیق قوانین بسیار محکمی در رابطه با چشم نواز بودن یک خط دارد که کمتر می توان در آن تغییری داد. برای مثال کلماتی مانند مسجد، دانشجو، عشق را نمیتوان کشید چون بد فهمی ایجاد میکنند ویا  دارای دندانه های اضافی اجتناب ناپذیری می شوند.

برای ترکیب زدن در یک مصرع یا یک بیت و یا یک دو بیتی قوانین خاصی وجود دارد که از درس سوم به بعد به مرور به آنها اشاره خواهد شد.

/ 2 نظر / 236 بازدید
هدی

اگه بگم نفهمیدم یعنی تنبلم[سوال][نیشخند]

عاطفه

بابا افرین...یه پا استادی شما[دست]