کمی شاعرانه(10) حرف هایی است برای نگفتن...

حرف هایی است برای نگفتن!

 وباز می آیی

و باز می خوانی

صدای نبض سکوت ترانه را در من

اما

ترانه ها جاریست

میان لرزش یک واج در کلام

درون شرم نگاهی که حرف ها دارد

حرف هایی برای نگفتن

 و باز می خوانی

و باز می آیی

/ 2 نظر / 16 بازدید
هدی

سارا جون این متن از خودته؟

هدی

اوهان در هر صورت از طرف من به دوستت سلام برسون بگو دست مریزاد رفیق سارا[چشمک]