کمی شاعرانه(10) حرف هایی است برای نگفتن...

حرف هایی است برای نگفتن!

 وباز می آیی

و باز می خوانی

صدای نبض سکوت ترانه را در من

اما

ترانه ها جاریست

میان لرزش یک واج در کلام

درون شرم نگاهی که حرف ها دارد

حرف هایی برای نگفتن

 و باز می خوانی

و باز می آیی

/ 2 نظر / 165 بازدید
هدی

سارا جون این متن از خودته؟

هدی

اوهان در هر صورت از طرف من به دوستت سلام برسون بگو دست مریزاد رفیق سارا[چشمک]