کمی شاعرانه(1)قاقیه عاشقانه های بی فروغ

در انتهای ترانه های ته کشیده

‎  در بحبحه بی واژگی

‎  در هیاهوی بی رحم سکوت

‎  هنوز

 واژه ای نفس می کشد

  نا امیدانه

  در انتظار ترانه شدن

  و نمی داند

  کی نوبت به او خواهد رسید

  تا پس از فصل سرد خاموشی

  نه چون دیروز

‎  قافیه عاشقانه های بی دروغ گردد

/ 0 نظر / 62 بازدید