آزمون نظام مهندسی

دوستان عمرانی عزیز:

اغلب دوستان به موارد امتحانی آزمون نظام مهندسی مخصوصاً آخرین ویرایش مباجث توجه نمیکنند، من موارد آزمون رو در قسمت پایین آورده ام اگر سوالی بود در خدمتمو

به قسمت هایی که دور آن ها خط کشیده شده بیشتر توجه کنید.

/ 0 نظر / 65 بازدید