عاشقانه(1) آرزویم این است

آرزویم این است
نتراود اشک در چشم تو هرگز
مگر از شوق زیاد و به اندازه ی هر روز تو عاشق باشی
عاشق آنکه تو را می خواهد
و به لبخند تو از خویش رها می گردد
و تو را دوست بدارد  به همان اندازه که دلت می خواهد
آرزویم این است

/ 3 نظر / 69 بازدید