کمی شاعرانه(2)- بمان

بمان

وقتی در افق رنگی جز سیاهی نیست

کافیست دست باز کنی تا ابدیت را در بر گیری

وبا یک نفس

اندکی از تاریکی شب بکاهی

سکوت کن وبمان

....

خورشید که افق را شکافت

رد پای مرا خواهی دید

منی که تمام شب در کنار تو بودم

هرچند تو ندیدی

...

/ 0 نظر / 118 بازدید