چی بگم؟ چی میشه گفت...

فامیل دور داریم 2 تا دختر داره 1 کیش هم سن منه 1کی 3-4 سال کوچیکتر خانواده معمولی دارن تازه درسشون تموم شده خواهر برزگه هم خبرنگاره رفته بودیم خونشون(اونجا) داشتیم حرف میزدیم خواهر بزرگه به گفت به خواهر کوچیکم گفتم برا ازدواج منتظر من نمونیا کشتی نجات که اومد خودتو نجات بده!!! من خنثی   به قول دوستان اصن یه وضعی....

/ 2 نظر / 23 بازدید
مهسا

وااا! کشتی نجات دیگه چرا حالا!!